Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Екологія" №Еко-000006

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Демографічні проблеми людства на планеті
  2. Альтернативна енергія
  3. Радіоактивне забруднення середовища і його результати
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Дудюк Д. Л. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі: навч. посібник для ВНЗ / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. Гнатишин. - Львів: Магнолія, 2008. - 187 c.
  2. Залеський І. І. Екологія людини: підручник / І. І. Залеський, М. О. Клименко. - 2-ге вид., перероб. і доповн. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 339 c.
  3. Некос В. Ю. Загальна екологія та неоекологія: підручник / В. Ю. Некос, 
  4. А. Н. Некос, Т. А. Сафранов; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Одес. держ. екол. ун-т. - Х., 2010. - 595 c.
  5. Осаул О. І. Загальна та нетрадиційна енергетика: навч.-метод. посібник для студ. ЗДІА спец. 7.090503 та 8.090503 «ГЕ» ден. та заоч. форм навчання / О. І. Осаул, Є. І. Зубко; ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 2010. - 341 c.
  6. Півняк Г. Г. Альтернативна енергетика в Україні: монографія / Г. Г. Півняк, Ф. П. Шкрабець; ДВНЗ «Нац. гірн. ун-т». - Д.: НГУ, 2013. - 109 c.
  7. Совгіра С. В. Екологія: підручник / С. В. Совгіра, Г. Є. Гончаренко. - Умань: Сочінський, 2013. - 291 c.
12164
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).