Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Фінансовий аналіз" №ФінА-000001

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Теоретична частина. Методика оцінювання кредитоспроможності позичальника (№23)
 2. Практична частина (варіант №3)
На підставі Балансу підприємства (додаток А) необхідно:
 1. Провести аналіз оборотних активів підприємства.
 2. Провести аналіз відносних показників ліквідності підприємства. 
 3. Провести факторний аналіз коефіцієнта поточної ліквідності методом відносних різниць. 
 4. Провести аналіз ліквідності балансу підприємства. 
 5. Проаналізувати динаміку узагальнюючого показника ліквідності. Визначити вплив факторів на результуючий показник прийомом ланцюгових підстановок. 
 6. Визначити тип фінансової стійкості підприємства та провести параметричний аналіз фінансової стійкості підприємства. 
 7. Зробити висновки до кожного із завдань.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Банківські операції : Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 2. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-XII у редакції від 05.04.2005.
 3. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / К.В. Ізмайлова. – К.: МАУП, 2000. – 152с.
 4. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. / М. Я. Коробов. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 378с.
 5. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія / Л. А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2001. – 387с.
 6. П(С)БО 2 “Баланс”, П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”, П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.
 7. Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 388 с.
 8. Фаріон І.Д., Пристайко Л.С. Конспект лекцій з курсу “Фінансовий аналіз” для студентів економічних спеціальностей / За ред. д.е.н., проф. І.Д. Фаріона. – Тернопіль, 2003. – 186 с.
 9. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / М. Д. Білик, Павловська, О. В. Притуляк Н. М., Н. Ю. Невмержицька. - К.: КНЕУ, 2005. - 592 с.
 10. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 196 с.
 11. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник / Цал Цалко Ю.С. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.
12111
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).