Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Господарське право" №ГосП-000002

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Порядок та строки пред’явлення та розгляду претензій
 2. Порядок ведення засідання. Прийняття рішення по спору
 3. Поворот, зупинення виконання судового рішення, постанови
 4. Скласти ухвалу про вжиття запобіжних заходів
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991  № 1798-XII, остання редакцiя вiд 08.03.2011: [Електронний ресурс] - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1798-12.
 2. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. / Б.М. Грек; Акад. адвокатури України. - К.: Прецедент, 2006. - 182 с.
 3. Господарське процесуальне право: навч. посіб. / І.А. Балюк; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». - К., 2008. - 224 с.
 4. Господарське право України: навч. посіб. / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець, Ю.В. Бєлік. - К.: Кондор, 2007. - 718 c.
 5. Господарське право України: навч. посіб. / С.Й. Кравчук. - К.: Кондор, 2009. - 294 с.
 6. Господарське право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Є.М. Білоусов, Р.П. Бойчук, С.В. Глібко, І.М. Жуков, О.Р. Кібенко, В.М. Корнієнко, В.І. Кухар, О.А. Медведєва; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Право, 2005. - 384 с.
 7. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності: наук.-практ. вид. / Упоряд.: В.С. Москаленко; В.П. Селіванов; Вищ. госп. суд України, НДІ інтелект. власності Акад. прав. наук України. - К.: Праксіс, 2007. - 408 с.
4891
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).