Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Господарське право" №ГосП-000003

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Категорії справ, які підвідомчі й непідвідомчі господарським судам
 2. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін
 3. Поворот, зупинення, виконання судового рішення, постанови
 4. Скласти ухвалу про відмову у застосуванні запобіжних заходів
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Список використаних джерел: 
 1. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991  № 1798-XII, остання редакцiя вiд 08.03.2011: [Електронний ресурс] - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1798-12.
 2. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. / Б.М. Грек; Акад. адвокатури України. - К.: Прецедент, 2006. - 182 с.
 3. Господарське процесуальне право: навч. посіб. / І.А. Балюк; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». - К., 2008. - 224 с.
 4. Господарське право України: навч. посіб. / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець, Ю.В. Бєлік. - К.: Кондор, 2007. - 718 c.
 5. Господарське право України: навч. посіб. / С.Й. Кравчук. - К.: Кондор, 2009. - 294 с.
 6. Господарське право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Є.М. Білоусов, Р.П. Бойчук, С.В. Глібко, І.М. Жуков, О.Р. Кібенко, В.М. Корнієнко, В.І. Кухар, О.А. Медведєва; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Право, 2005. - 384 с.
 7. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності: наук.-практ. вид. / Упоряд.: В.С. Москаленко; В.П. Селіванов; Вищ. госп. суд України, НДІ інтелект. власності Акад. прав. наук України. - К.: Праксіс, 2007. - 408 с.

 

4892
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).