Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Господарське право" №ГосП-000004

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Склад учасників господарського процесу
 2. Закінчення, зупинення, відновлення та продовження процесуальних строків
 3. Наказ Господарського суду та пред’явлення його до виконання
 4. Скласти апеляційну скаргу на ухвалу про вжиття запобіжних заходів
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991  № 1798-XII, остання редакцiя вiд 08.03.2011: [Електронний ресурс] - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1798-12.
 2. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. / Б.М. Грек; Акад. адвокатури України. - К.: Прецедент, 2006. - 182 с.
 3. Господарське процесуальне право: навч. посіб. / І.А. Балюк; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». - К., 2008. - 224 с.
 4. Господарське право України: навч. посіб. / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець, Ю.В. Бєлік. - К.: Кондор, 2007. - 718 c.
 5. Господарське право України: навч. посіб. / С.Й. Кравчук. - К.: Кондор, 2009. - 294 с.
 6. Господарське право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Є.М. Білоусов, Р.П. Бойчук, С.В. Глібко, І.М. Жуков, О.Р. Кібенко, В.М. Корнієнко, В.І. Кухар, О.А. Медведєва; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Право, 2005. - 384 с.
 7. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності: наук.-практ. вид. / Упоряд.: В.С. Москаленко; В.П. Селіванов; Вищ. госп. суд України, НДІ інтелект. власності Акад. прав. наук України. - К.: Праксіс, 2007. - 408 с.
4893
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).