Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Господарське право" №ГосП-000005

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Поняття правосуб’єктності юридичної особи у міжнародному приват-ному праві
  2. Загальний та спеціальний статус правосуб’єктивності юридичних осіб у зарубіжних країнах
  3. Межі здійснення правосуб’єктності юридичними особами України за кордоном

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 
Список використаних джерел: 
  1. Гаврилов В. В. Международное частное право / В.В. Гаврилов. - М.: Норма-Инфра-М, 2000.
  2. Ауханов А.Я. Модифицированные теории определения личного закона юридического лица / А.Я. Ауханов // Международное публичное и частное право. - 2005. - № 2.
  3. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. / В.Л. Чубарєв. - К.: Атіка, 2006.
  4. Міжнародне приватне право: навч. посіб. / Н.В. Аляб'єва, А.І. Демченко, Л.В. Красицька, В.А. Кройтор, С.Г. Кузьменко, О.В. Лавриненко, В.П. Маковій, О.В. Нестерцова-Собакарь, С.В. Резниченко, В.О. Рядінська. - К.: Центр учб. л-ри, 2010.
  5. Правосуб'єктність транснаціональних корпорацій у час глобалізаційних процесів (аспекти міжнародного права та міжнародного приватного права): Моногр. / Г.С. Фединяк. - К.: Атіка, 2007.
  6. Фединяк Г. Межі здійснення правосуб’єктності юридичними особами України за кордоном // Право України. - 2003. - № 12.
4894
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).