Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Господарське право" №ГосП-000006

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Поняття і класифікація злочинів у сфері ухилення від сплати подат-ків, зборів, інших обов'язкових платежів
 2. Особливості кваліфікації злочинів у сфері ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012: [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 17.01.2012: [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/2341-14
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання засто-сування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів» від № 15 від 08.10.2004 р.: [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-04
 4. Шкарупа В. К. Дізнання та досудове слідство по податкових злочинах: навч. посіб. / В. К. Шкарупа, П. В. Цимбал, Г. Л. Чигирина. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 268 с.
 5. Брич Л. П., Навроцький В. О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні: Монографія. /Автор вступ, стат. М. Я. Азаров.- К.: Атіка, 2000.- 288 с.
 6. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 2-е изд., перераб. и дополи.- М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003.- 448 с.
 7. Гуторова Н. О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України / Н. О. Гуторова. – Харків: Видавництво НУВС, 2001. – 384 с.
 8. Дудоров О. О. Встановлення суб’єктивних ознак ухилення від сплати подат-ків у правозастосовній практиці / О. О. Дудоров // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 7. – С. 19–27.
 9. Марітчак Т. М. Помилки у кваліфікації злочинів. Монографія.- К.: Атіка, 2004. - 188 с.
 10. Останін В. О. Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових / В. О. Останін. – К., 2004. – 22 с.
4927
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).