Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Господарське право" №ГосП-000008

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Система органів прокуратури та її структура
 2. Склад господарського суду
 3. Підготовка і пред’явлення прокурором позову (заяви)
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про прокуратуру» вiд 05.11.1991 № 1789-XII, остання редакцiя вiд 05.04.2011 р.: [Електронний ресурс] - http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2453-17.
 2. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991 № 1798-XII, остання редакцiя вiд 08.03.2011 р.: [Електронний ресурс] -http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1798-12.
 3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» вiд 07.07.2010 № 2453-VI, остання редакцiя вiд 15.01.2011 р.: [Електронний ресурс] - http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1789-12.
 4. Цивільний процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004  № 1618-IV, остання редакцiя вiд 12.03.2011 р.: [Електронний ресурс] -http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1618-15.
 5. Деякі питання визначення правового статусу прокурора / А.В. Пшонка // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 31. - С. 54-58.
 6. Прилуцький С. В. Прокуратура як незалежний орган судової влади та самостійний інститут кримінальної юстиції / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. - Львів, 2010. - С. 146-151.
 7. Прокуратура України: Підруч. / О.Р. Михайленко. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 296 с.
 8. Прокурорський нагляд в Україні: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Курочка, П.М. Каркач; Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. - Луганськ, 2004. - 423 с.
5333
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).