Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Господарське право" №ГосП-000010

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

1. Задача. Посадову особу районної податкової інспекції було звинувачено у корупції і притягнуто до відповідальності за заняття підприємницькою діяльністю. Під час перевірки було з’ясовано, що ця особа була учасником одного з товариств з обмеженою відповідальністю. Працівник податкової служби заперечував звинувачення, посилаючись на те, що він як фізична особа - учасник ТОВ, не є підприємцем. Підприємницькою діяльністю, на йього думку, займався не він, а засноване за його участю ТОВ.
 1. Яким нормативним актом визначено коло суб’єктів, які не можуть займатися підприємницькою діяльністю?
 2. Чи заслуговують на увагу доводи працівника податкової служби?
 3. Чи змінилася б ситуація, якби зазнаена особа була не учасником ТОВ, а акціонером АТ?
2. Скласти статут ТзОВ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про підприємництво» від 07.02.1991 № 698-XII, редакція від 21.07.2012 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/698-12
 2. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI, редакція від 25.01.2015, підстава 1698-18 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
 3. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII, редакція від 25.01.2015, підстава 1698-18 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
 4. Декрет Кабінету Міністрів України «Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» від 31.12.1992 № 24-92, редакція від 01.01.2004, підстава 436-15 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/24-92
 5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, тлумачення від 11.02.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 6. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/436-15
 7. Андрєєва О. Б. Господарське право України: навч. посіб. [для студ. юрид. ВНЗ]: [у 2 ч.]. Ч. 2 / О. Б. Андрєєва, О. П. Гетманець, І. І. Гришина, Ю. М. Жорнокуй, А. С. Загородній; ред.: О. П. Гетманець, Ю. М. Жорнокуй, О. М. Шуміло. - К., 2013. - 398 c.
 8. Атаманова Ю. Є. Господарське право: підручник / Ю. Є. Атаманова, Р. П. Бойчук, С. В. Глібко, Д. В. Задихайло, К. О. Кочергіна; ред.: Д. В. Задихайло, В. М. Пашкова; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Яраслава Мудрого». - Х.: Право, 2012. - 693 с.
 9. Беляневич О. А. Договори у сфері господарювання / О. А. Беляневич // Право України. - 2012. - № 9. - С. 197-205.
 10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т.. Т. 2 / О. О. Кот, Т. В. Боднар, С. І. Шимон, О. О. Отраднова, С. М. Бервено. - 5-те вид., переробл. і доповн.. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 1117 с.
5512
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).