Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Інформатика" №Інф-000002

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

1. Основні принципи функціонування комп’ютера
2. Обслуговування дисків
3. Форматування абзаців
4. Додавання в документи рисунків
5. Використовуючи засоби редактора MS Word (WordArt, ClipArt і т. д.) створити листівку компанії «Ельдорадо», яка займається туристичним бізнесом
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Список використаних джерел: 
  1. Азарова А. О. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посіб. Ч. 1 / А. О. Азарова, А. В. Поплавський; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2012. - 360 c.
  2. Будова персонального комп'ютера : навч. посіб. / уклад.: Р. П. Кухарчук; Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - Глухів, 2010. - 73 c.
  3. Дзевочко О. М. Робота в текстовому редакторі MS Word та з електронними таблицями MS Excel : текст лекцій за курсом «Комп'ютерно-інтегровані технології» для студ. ден. та заоч. форм навчання напряму підготов. «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / О. М. Дзевочко, В. І. Тошинський, М. О. Подустов, І. Г. Лисаченко; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». - Х. : НТУ «ХПІ», 2012. - 55 c.
  4. Наумова Н. М. Інформатика : навч. посіб. : MS Word, MS Excel, MS Access / Н. М. Наумова; Нац. трансп. ун-т. - К. : НТУ, 2013. - 210 c.
  5. Сибірякова І. Г. Інформатика та комп'ютерні технології : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.0751701 «Харчові технології та інженерія», «Технологія харчування» ден. та заоч. форм навчання / І. Г. Сибірякова; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2013. - 167 c.
10980
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.