Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Історія держави і права" №ІДП-000002

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Державно-правові вчення Росії періоду централізації держави і становлення абсолютизму
  2. Політико-правова ідеологія Росії доби розквіту абсолютизму
  3. Становлення поглядів на державу і право в Київській Русі
  4. Політична і правова думка в Україні доби Середньовіччя
  5. Політико-правова ідеологія ліберального та демократичного рухів в Україні
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Гончаренко В. Д. Історія держави і права України: підручник / В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум'янцев, Є. О. Васильєв, С. І. Власенко; ред.: В. Д. Гончаренко; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х.: Право, 2013. - 703 c.
  2. Заруба В. М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець VІІІ ст. - початок ХІV ст.): Навч. посіб. / В. М. Заруба; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - К.: Істина, 2007. - 128 c.
  3. Іванова Л. Г. Українська суспільно-політична думка XVIII - XIX ст.: напрямки, форми, тенденції: наук. розвідки / Л. Г. Іванова; ред.: О. Г. Доценко. - К.: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2011. - 340 c.
  4. Сердюк О. О. Історія вчень про державу і право: підруч. для ВНЗ / О. О. Сердюк, В. В. Соловйова, В. К. Антошкіна. - Донецьк: Юго-Восток, 2012. - 290 c.
  5. Трофанчук Г. Л. Історія вчень про державу та право: Навч. посібн. для дистанц. навчання. - К.: Ун-т «Україна», 2004. - 210 с.
5463
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).