Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Історія педагогічної думки зарубіжжя" №ІПЗ-000001

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Виховання і освіта в епоху Середньовіччя. Церковне виховання. Бюргерське виховання
  2. Джон Локк. «Думки про виховання»
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Взаємозв'язок розумового, морального та трудового виховання у педаго-гічній спадщині Джона Локка (1632-1704 рр.) / О.М. Габелко; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград, 2010. - 20 с.
  2. Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух. – К.: Вища шк., 1995. – 237 с.
  3. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики: учебн. пос. для студ. педвузов / А.Н. Джуринский. – М.: ФОРУМ – ИНФРА-М, 1998. – 272 с.
  4. Дидактика эпохи средневековья / А.Р. Кирилаш // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2003. - № 23. - С. 161-166.
  5. Історія виховання: навч.-метод. посіб. Т. 1. Від найдавніших часів до ХVIII ст. / В. П. Кемінь, О. В. Невмержицька. - Дрогобич, 2010. - 216 с.
  6. Історія педагогіки: Навч. посіб. для студ. / Ред.: М.В. Левківський; О.А. Дубасенюк; Житомир. держ. пед. ун-т ім. І.Франка. - Житомир, 1999. - 336 с.
  7. Локк Дж. Мысли о воспитании. – М.: Педагогика, 1968. – 296 с.
  8. Хрестоматия по истории педагогики / сост. И. Е. Лакин, М. В. Макаревич и А. Х. Рычагов. – Минск: «Вышэйшая школа», 1971. – 608 с.
6886
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.