Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Історія України" №ІстУ-000001

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

1. Галицько-Волинське князівство
2. Литовсько-польські унії та їх наслідки для українських земель
3. Діяльність гетьмана І. Мазепи
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Історія держави та права України: навч. посіб. / Г.І. Трофанчук. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 381 с.
  2. Історія польсько-українських конфліктів. Т. 2 / М. Сивіцький; Пер.: Є. Пет-ренко. - К.: Вид-во ім. О.Теліги, 2005. - 358 с.
  3. Котляр М. Ф. Галицько-Волинське князівство (до 800-ліття утворення) / М. Ф. Котляр // Укр. іст. журн. - 2000. - № 1. - С. 21-32.
  4. Литвин В. М. Історія України (з найдавніших часів до початку ХХ століття): навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл. / В. М. Литвин, В. Ф. Колесник, С. П. Юренко, О. Г. Сокирко, І. М. Заболотна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2012. - 671 c.
  5. Мармазова О. І. Історія України: навч. посіб. для студ. екон. і торг. спец. та слухачів підготов. від-ня / О. І. Мармазова, О. М. Романуха; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. - 445 c.
  6. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: в 3-х т / Д. Яворницький. - К.: Знання, 1989. - т. 2. - 620 с.
11025
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).