Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Історія України" №ІстУ-000002

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

1. Охарактеризуйте провідні верстви скіфського суспільства
2. Дайте характеристики видам злочинів у Великому Князівстві Литовському
3. Визначте історико-правове значення Конституції Пилипа Орлика
4. Проаналізуйте діяльність Директорії на міжнародній арені
5. Назвіть програмні завдання ОУН
6. Назвіть основні причини розпаду СРСР
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Бессонова С. С. Давня історія України: В 2 -х томах. / Бессонова С. С., Гаврилюк Н. О., Зубар В.М. -Т. 2. - К.:  Інститут  Археології  НАН України,  1998. - 360 с.
  2. Геродот із Галікарнасу. Опис Скитії (Мельпомена 1-142). Найстаріший опис України з V ст. перед Христом / переклад Т.Коструби. – Львів: Батьківщина, 1997. – 72 с.
  3. Демиденко Г. Г. Приниципи формування органів публічної влади за Конституцією Пилипа Орлика / Г. Г. Демиденко // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - Харків, 2006. - Вип.11. - С. 37-44.
  4. Історія держави та права України: навч. посіб. / Г.І. Трофанчук. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 381 с.
  5. Литвин В. М. Історія України (з найдавніших часів до початку ХХ століття): навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл. / В. М. Литвин, В. Ф. Колесник, С. П. Юренко, О. Г. Сокирко, І. М. Заболотна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2012. - 671 c.
  6. Мармазова О. І. Історія України: навч. посіб. для студ. екон. і торг. спец. та слухачів підготов. від-ня / О. І. Мармазова, О. М. Романуха; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. - 445 c.
  7. Сахань О.М. Політико-психологічні аспекти Конституції Пилипа Орлика / О.М. Сахань // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - Х.: Право, 2006. - Вип.11. - С. 96-108.
11026
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).