Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Історія України" №ІстУ-000004

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

1. Національно-визвольний рух в Україні у роки революції
2. Аграрна політика Столипіна та її проведення в Україні
3. Соціально-економічні та політичні наслідки І світової війни
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Баран І. В. Вплив бойових дій на становище міст і сіл Східної Галичини на початку Першої світової війни / І. В. Баран // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». - 2009. - № 652. - С. 46-54.
  2. Бут О. М. Історія України: проблем. лекції для студ. неіст. спец. ВНЗ / 
  3. О. М. Бут, М. І. Бушин, Ю. І. Вовк, П. І. Губа, І. О. Гуржій; ред.: М. І. Бушин, І. О. Гуржій; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси: ЧДТУ, 2012. - 522 c.
  4. Вергунов В. А. Україна та столипінська аграрна реформа: передумови, завдання, здійснення: монографія / В. А. Вергунов, А. П. Коцур, В. П. Коцур. - К., 2008. - 132 c.
  5. Віднянський С. В. Перша та Друга світові війни в історії людства: до 100-річчя початку Першої і 75 -річчя початку Другої світових воєн: монографія / С. В. Віднянський, М. Л. Головко, О. Р. Давлєтов, Л. М. Жванко, О. П. Іваницька; ред.: С. С. Троян; Дипломат. акад. України при МЗС України. - Київ: Пріоритети, 2014. - 314 c.
  6. Литвин В. М. Історія України (з найдавніших часів до початку ХХ століття): навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл. / В. М. Литвин, В. Ф. Колесник, С. П. Юренко, О. Г. Сокирко, І. М. Заболотна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2012. - 671 c.
  7. Мармазова О. І. Історія України: навч. посіб. для студ. екон. і торг. спец. та слухачів підготов. від-ня / О. І. Мармазова, О. М. Романуха; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. - 445 c.
11028
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).