Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Історія України" №ІстУ-000005

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

1. Економічне життя Київської Русі
Сільськогосподарське виробництво і ремесла
Торгівля і бюджетно-податкові відносини
Грошова система
Висновки
2. Масові репресії Радянського режиму проти населення Західної України у післявоєнне 10-річчя. Операція «Вісла»
Соціально-економічна ситуація на західноукраїнських землях у поствоєнні роки
Перші репресивні заходи радянської влади щодо населення Західної України
Операція «Вісла»
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
  1. Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2-х кн. Кн. 1. - Київ: Либідь, 1994. - 432 с.  
  2. Дрозд Р. Акція «Вісла» - метод вирішення української проблеми у Польщі // Депортації українців та поляків: кінець 1939 - початок 50-х років: (До 50-річчя операції «Вісла») / Упорядник Юрій Сливка. - Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1998. - С. 19-23.  
  3. Кульчицький С. Перші депортації польського населення УРСР у світлі сталінської національної політики // Депортації українців та поляків: кінець 1939 - початок 50-х років: (До 50-річчя операції «Вісла») / Упорядник Юрій Сливка. - Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1998. - С. 13-18. 
  4. Ліпкан А.Г. Операція «Вісла»: минуле і сьогодення // Наукові Записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова /Укл. П.В. Дмитренко, О.Л. Макаренко. - К.: НПУ, 2000. - Ч. 4. - С. 187-197. 
  5. Сивирин М. Дослідження міграційних процесів в Західній Україні у 1944-1950-х роках: підходи, етапи, завдання.// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М.М.Алексієвця - Випуск 1. - Тернопіль. - 2002. -  С. 76-79.
  6. Шаповал Ю.І. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. - К.: Наукова думка, 1993. - 354 с.
11038
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).