Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Клінічна психологія" №КПс-000008

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Хромосомні синдроми
  2. Нейрофізіологічні фактори зловживання алкоголем
  3. Профілактична робота психолога по запобіганню стресів
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
  1. Зейгарник Б.В. Патопсихология: Учеб. пособие для студ. высш. заведений.- М.: Издательский центр "Академия", 2003.
  2. Кулагина И.В. Возрастная психология. - М.: Эксмо, 1997.
  3. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр "Акадкмия", 2000.
  4. Наркологія: Підручник для студ. мед. вузів / В.Л. Гавенко, Г.О. Самардакова, І.А. Григорова, Г.М. Кожина, В.І. Коростій, О.О. Дьоміна; Харк. держ. мед. ун-т. - Харків: Регіон-інформ, 2003.
  5. Немов Р. С. Психология: учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений. - М.: Владос, 1994.
  6. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія. – К.: Академвидав, 2006.
  7. Середина Н.В., Шкуренко Д.А. Основы медицинской психологии: общая, клиническая, патопсихология / Серия "Учебники, ученые пособия". - Ростов-на-Дону: "Феникс", 2003.
4390
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).