Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Кримінальне право" №КримП-000001

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Відмінність правового статусу засуджених до покарання у виді позбавлення волі та арешту
 2. Порядок припинення виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців
 3. Порядок визначення виду колонії та місця відбування покарання засудженими до позбавлення волі: мета, критерії, завдання
 4. Заходи заохочення та стягнення що застосовуються до неповнолітніх засуджених
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Кримінально-процесуальний кодекс України вiд 28.12.1960 № 1001-05, поточна редакцiя вiд 12.10.2010.
 2. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-вр, остання редакцiя вiд 30.09.2010
 3. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001  № 2341-III, поточна редакцiя вiд 26.10.2010.
 4. Кримінальне право України. Загал. частина: Підручн. для студентів юрид. вузів i фак. / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, В. В. Беньківський та ін. За ред. П. С. Матишевського, П. П. Андрушка, С. Д. Шапченка. - К.: Юрінком Інтер, 1999.
 5. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.
 6. Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. комент. / Ю. В. Баулін, В. I. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Х.: ТОВ «Одісей», 2004.
 7. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія Ельга-Н, 2001. 
 8. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Атіка, 2004.
4881
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.