Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Маркетинг" №Марк-000001

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
100 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

1. Назвіть види маркетингу залежно від попиту на товари чи послуги. Дайте коротку характеристику: конверсійний, стимулюючий, розвиваючий маркетинг та ремаркетинг
2. Дайте визначення поняття «служба маркетингу» та охарактеризуйте товарну модель побудови служби маркетингу
3. Назвіть кількісні методи маркетингових досліджень
4. Дайте визначення потенційного, готівкового ринків та охаракте-ризуйте ринковий попит
5. Що розуміють під інноваційною політикою підприємства. Коротко дайте характеристику інноваційному маркетингу
6. Опишіть, як встановлюють ціну на товар на основі товарів та аукціонів
7. Дайте визначення поняття «товарорух». Назвіть цілі та функції товароруху
8. Охарактеризуйте основні види підприємств гуртової торгівлі
9. Назвіть основні засоби «паблік-рілейшнз»
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Балабанова Л. В. Маркетинг: підручник / Л. В. Балабанова; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». - Вид. 3-тє, переробл. і доповн. - К.: КНЕУ, 2011. - 543 c.
  2. Звягінцева О. Б. Маркетинг: [підручник] / О. Б. Звягінцева. - О.: Букаєв В. В., 2012. - 443 c.
  3. Крикавський Є. В. Маркетингова товарна політика: підручник / Є. В. Крикавський, І. О. Дейнега, О. В. Дейнега, Р. Патора; Нац. ун-т «Львів. політехніка». - 3-тє вид., доповн. і переробл. - Л., 2012. - 357 c.
  4. Матвіїв М. Я. Інноваційний маркетинг підприємств: монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко, Л. Я. Зацна; ред.: М. Я. Матвіїв; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2014. - 430 c.
  5. Орлов П. А. Маркетинг: навч. посіб. для ВНЗ / П. А. Орлов, С. І. Косенков, Г. О. Холодний, Т. П. Прохорова, В. І. Рожко; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: ІНЖЕК, 2012. - 525 c.
  6. Стельмащук Н. А. Основи маркетингу: конспект лекцій / Н. А. Стельмащук; Хмельниц. екон. ун-т. - Т.: Крок, 2012. - 232 c.
10446
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).