Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент" №Мен-000005

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

1. Співвідношення між владою, впливом і лідерством
2. Формування системи морального стимулювання на українських підприємствах
3. Теорія потреб А. Маслоу: аргументи «за» і «проти»
4. Організація, цілі її діяльності та критерії успіху
5. Класична школа
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Афанасьєв М.В., Селезньова Г.О. Стратегія підприємства: Навч.-метод. посібник. – Харків: ВД "ІНЖЕК", 2007.
 2. Дизель П.М., Мак-Кинли Р.У. Поведение человека в организации /Пер. с англ. – М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1993.
 3. Зайцева О.А., Радугин А.А., Радугин К.А., Рогачева Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособ. – М.: Центр, 1998.
 4. Иванцевич Д.М., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления: Основы управления персоналом – М.: Дело, 1993.
 5. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку. Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2001.
 6. Основи менеджменту. 2-ге видання, виправлене, доповнене / ред. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. – К.: Академія, 2007.
 7. Радченко А.В., Смирнов Э.А. Теория организации /Курс лекций под ред. Г.Р. Латфулина, – М.: ГУУ, 1999.
 8. Румянцева К.Р. Менеджмент в организации. - СПб.: Перспектива, 1997.
 9. Савченко В.Д., Байдик М.І., Шелудько Р.М. Стратегія підприємства: Навч.посіб. Харківський національний аграрний ун- т ім. В.В.Докучаєва. – Харків: Торсинг, 2004.
 10. Хрущ Н.А. Стратегії компанії: механізм формування й адаптації в сучасному інвестиційному середовищі // Фінанси України. – 2008. - №8.
 11. Шегда А.В. Основи менеджменту: навч. пос. – К.: Знання, 1998.
10599
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).