Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни “Методика викладання основ економіки”

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Методика проведення дебатів
2. Доповідь: поняття, вимоги, структура
Список використаної літератури
 
1. Методика проведення дебатів
 
Дебати – це командна, рольова інтелектуальна гра, в якій одна команда аргументовано доводить певну тезу, а інша – опонує їй. У ході гри команди змагаються між собою навколо визначеної теми. Обов’язок обох команд кваліфіковано та в межах певних часових рамок представити свою позицію, власні аргументи «за» чи «проти». Гру оцінює суддя (або кілька суддів), які й визначають переможця в раунді. Головне завдання команд – переконати в своїй правоті саме суддів
Дебати дозволяють обговорювати актуальні проблеми сучасності та інтелектуально розвиватись. Дебати – це місце зустрічі та спілкування. Ця гра несе для її учасників значну практичну користь.
Усі позитивні ефекти застосування дебатів у якості форми навчання або контролю знань можна звести до кількох груп:
розвиток критичного мислення – дебати виробляють вміння аналізувати, виявляти сильні та слабкі сторони тих чи інших тез, виробляти оптимальне рішення з урахуванням наявних ресурсів, давати оцінку фактам та поєднати їх у тенденцію, оцінювати наслідки та результати дій з точки зору їх ефективності;
розвиток структурного мислення – дебати виховують вміння організувати мисленнєвий процес, структурно викласти свої думки, будувати логічні системи та конструкції та виявляти в них суперечності;
розвиток риторичних навичок – дебати сприяють оволодінню усним мовленням та мистецтвом переконання, надають навичок у складанні текстів промов та публічному доповіді з ними, розвивають вміння тримати себе перед аудиторією;
накопичення нових знань – дебати дозволяють їх учасникам накопичувати та систематизувати нові знання з історії, права, культури, релігії, філософії, політики та інших сфер суспільного життя, крім того дозволяють опрацювати технології пошуку інформації та сприяють виробленню системного та об'ємного бачення проблеми;
розвиток вміння працювати з людьми – дебати виховують вміння працювати в колективі (команді, клубі), бути толерантними до протилежних думок, вислуховувати та розуміти контраргументи, повагу до людей.
Усі ці навички є корисними для юриста, політика, менеджера, журналіста та усіх інших гуманітарних професій.
Як і кожна гра, дебати мають свої правила. Вони різняться в залежності від конкретного формату Дебатів, яких існує декілька. Формат – це різновид Дебатів, що виокремлюється властивими лише йому характеристиками та правилами: кількість гравців у команді; час та порядок їх доповідів; змістовне наповнення промов; види тем, що граються в межах даного формату; певні загальновживані засоби доведення тем, що притаманні даному формату; завдання команд; обов'язки гравців. Світ Дебатів є досить різноманітним. У першу чергу це зумовлено різними особливостями в різних країнах світу. Ці особливості виявляються як на зовнішньому рівні – кількості гравців, час та порядок їх доповідів, так і на внутрішньому рівні – специфіка тем та зумовлені нею обов'язки команд.
Основними найпоширенішішими і найпопулярніші сьогодні дебатними форматамии є наступні:
дебати Лінкольна-Дагласа – дебати один-на-один;
політичні дебати – грають дві команди по дві особи;
дебати Карла Поппера (класичні – ціннісні теми) – три проти трьох;
австралійські дебати – три на три;
американський формат- два на два;
британський формат – змагаються чотири команди по дві особи;
дебати Теда Тернера – два на два та ін.
На відміну від традиційної освіти, методика проведення дебатів навчає учнів бачити багатогранну палітру життя, увесь спектр думок, навчає знаходити переваги та недоліки кожної з них, логічне, а не емоційне пояснення власної позиції. Дебати – це не лише змагання за кращу манеру говорити, це, перш за все – інтелектуальна праця. Опрацьовуючи кожну тему, учні ознайомлюються з великим обсягом матеріалу, від наукових досліджень до статей у міських газетах. Вміння відокремлювати головне, підкріплюючи його актуальними прикладами, дають вагому основу для подальшої науково-дослідницької роботи.
Дебати є професійною школою для учнів, оскільки вони дають безцінні риторичні навички, вміння тримати себе на публіці. Цю програму беруть на озброєння також і викладачі англійської мови, тому що вона надає змогу розвивати усне мовлення, підвищуючи загальний рівень ерудиції.
Традиція проводити дебати з різних питань веде до Стародавньої Греції, де народилися ідеї демократії. Згодом ця традиція активно розвивалася в інших країнах сучасного світу. Форма дебатів змінювалася залежно від часу та культури країни і перетворилася на гру, якою захоплюються тисячі молодих людей в усьому світі. В основі гри лежить суперечка. Учасники дебатів підпорядковуються відповідним правилам, що надає можливість існування двох протилежних точок зору.
Мета учасника дебатів – переконати інших у тому, що його підхід до рішення, проблеми правильний.
Проведення дебатів є ефективним засобом навчання учнів вмінню зрозуміло й логічно сформувати свою позицію, віднаходити переконливі факти й доводи в свою підтримку.
Методика проведення:
1. Тему необхідно сформувати у вигляді резолюцій (наприклад: “Позитивні фактори загальної системи оподаткування в Україні”).
2. Розподіл ролей. Розподілити учнів на 2 групи: в підтримку резолюції і ту, що виступає проти. Нагадати учасниками поряд проведення дебатів. Вибрати голову і його помічника, який буде слідкувати за регламентом.
3. Підготовка учасників заняття. Учні повинні підготувати “конструктивні аргументи” (які ґрунтуються на 3-5 положеннях, логічно викладені й підкріплені
Фото Капча