Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право" №МіжП-000001

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Поняття та види джерел міжнародного приватного права. Особливе  значення Конституції як джерела міжнародного приватного права України
 2. Міжнародні договори, їх види та співвідношення із внутрішнім законодавством
 3. Національне законодавство: зарубіжне та українське
 4. Міжнародно-правовий звичай: поняття та особливості. Кодифікація звичаїв міжнародної торгівлі, їх застосування для регулювання відносин з іноземним елементом
 5. Роль і значення судової й арбітражної практики як джерела міжнародного приватного права
 6. Доктрина міжнародного приватного права, її місце серед джерел міжнародного приватного права
 7. Вплив уніфікації на право України
 8. Практичні завдання
Двоє українських громадян уклали між собою договір купівлі-продажу, до якого домовилися застосувати англійське матеріальне право. Чи це правомірно? Чому? Дайте аргументовану відповідь с посиланням на необхідні нормативні акти.
Відповідно до п.1 ст.2 Конвенції про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних та кримінальних справ країн СНД 1993 р. «Граждане каждой из Договариваюшихся Сторон и лица, проживающие на ее территории, освобождаются от уплаты и возмещения судебных и нотариальных пошлин и издержек,  а также пользуются бесплатной юридической помощью на тех же условиях, что и собственные граждане». Чи є наведена норма нормою МПП? Чому? Дайте аргументовану відповідь з посиланням на необхідні нормативні акти.
Ознайомтесь із змістом Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року. Чи застосовується ця конвенція у слідуючих випадках:
А. Існує договір купівлі-продажу між продавцем з України та німецьким покупцем. Україна і ФРН — учасники Конвенції.
Б. Існує договір купівлі-продажу між покупцем з країни N, яка не є членом Конвенції, і українським продавцем. Колізійне право України, на території якої сторони звернулись до суду, відсилає до права України.
В. Існує договір купівлі-продажу між продавцем з країни N, яка не є членом Конвенції, і українським покупцем. Колізійне право України, на території якої сторони звернулись до суду, відсилає до права країни N.
Г.  Існує договір купівлі-продажу між продавцем з країни N, місце знаходження якого у країні К, яка не є членом Конвенції, і продавцем з США. Колізійне право України, на території якої сторони звернулись до суду, відсилає до права США. США скористались можливістю застереження у відповідності до ст. 95 Конвенції.
Д. Існує договір купівлі-продажу між продавцем зі Швеції і українським покупцем. Сторони вибрали для застосування право Швеції. Швеція зробила застереження у відповідності зі ст.92 Конвенції відносно частини II Конвенції (укладення договору).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
 2. Господарський кодекс України. – К.: Школа, 2003. – 192 с.
 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року.
 4. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність", прийнятий Верховною Радою Української РСР 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ.
 5. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право: Введение в правовое регулиро-вание внешнеэкономической деятельности. – М.: Норма, 2001. – 239 с.
 6. Міжнародне приватне право: В 2 т. - Відп. редактори та упорядники А. Довгерт, В. Крохмаль. - К.: «Port Royal», 2000. - Т.2: Двосторонні економічні договори України - 1317 с.
 7. Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 368 с.
 8. Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право. - 4 вид. - К.: Атіка, 2009. - 500 с.
 9. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти. – К.: МАУП, 2004. – 576 с.
4930
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).