Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне право" №МіжП-000004

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Договори з міжнародними організаціями та іншими країнами
  2. Судовий перегляд актів інститутів ЄС
  3. Постанова КМУ від 13.10.2004 р. № 1365 «Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства ЄС»
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, редакція від 27.05.2009: [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004
  2. Постанова КМУ «Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 15.10.2004 № 1365, редакція від 06.04.2012: [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1365-2004-п
  3. Наказ Мін'юсту України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України «Про затвердження Інструкції про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства» від 29.06.1999 № 34/5/22/130/512/326/73: [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0446-99
  4. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. - 304 с.
  5. Майбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / Д. Майбрайд. - К. : К.І.С., 2010. – 576 с.
  6. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.А. Петрова. - 3-тє видання, змінене і доповнене. — К.: Істина, 2010. – 376 с.
  7. Слінько С. В. Кримінальний процес у руслі Європейської конвенції з прав людини / С. В. Слінько // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 848-852.
4889
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).