Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне приватне право" №МіжПП-000002

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Правові засади регулювання статусу фізичних осіб у міжнародному приватному праві
 2. Поняття та класифікація іноземців
 3. Цивільно-правовий статус іноземців в Україні
 4. Режими правового статусу іноземців в Україні
 5. Обмеження дієздатності, безвісна відсутність та оголошення особи померлою в колізійному праві України
 6. Особливості правового статусу біпатридів
 7. Правовий статус біженців в Україні
 8. Основні питання правового статусу громадян України за кордоном
 9. Практичні завдання
Німецький професор Г.Штайн прибув в Україну для читання курсу лекцій з зовнішньоекономічної діяльності в одному з українських університетів. Дружина професора Н.Штайн, що прибула разом з чоловіком, має намір здійснювати комерційну діяльність пов’язану з реалізацією на території України продукції німецької косметичної фірми.
Дайте відповідь на наступні питання:
1) до якої категорії іноземців може бути віднесено подружжя Штайн?
2) чи допускається українським законодавством здійснення вищезазна-ченої діяльності іноземцями (викладання в університеті, торгова діяльність), і якщо так, то за яких умов?
3) чи може пані Штайн зареєструватися у якості підприємця без утворення юридичної особи?
4) чи буде розглядатися діяльність пані Штайн на території України у якості трудової у разі, якщо вона очолить представництво німецької косметичної фірми, зареєстрованої на території України?
5) чи має право професор на безкоштовне медичне обслуговування в установах охорони здоров’я України?
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 року № 2709-IV.
 2. Закон України «Про біженців» вiд 21.06.2001  № 2557-III, остання редакцiя вiд 23.06.2005.
 3. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003  № 435-IV, поточна редакцiя вiд 12.10.2010.
 4. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2004. - 312 с. 
 5. Кибенко Е. Р. Международное частное право: Учеб.-практ. пособие. - Харьков: Эспада, 2003. - 512 с.
 6. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн. - К.: Ділова Україна, 1996. - 351 с.
 7. Международное частное право: Учебник / Под ред. Г. К. Дмитриевой. - М.: Проспект, 2000. - 656 с.
 8. Міжнародне приватне право: В 2 т. - Відп. редактори та упорядники А. Довгерт, В. Крохмаль. - К.: «Port Royal», 2000. - Т.2: Двосторонні економічні договори України - 1317 с.
 9. Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 368 с.
 10. Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право. - 4 вид. - К.: Атіка, 2009. - 500 с.
 11. Юлдашев О. Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти. - К.: МАУП, 2004. - 576 с.
4932
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.