Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Нормування праці" №НормП-000001

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

1. Нормування праці службовців
2. Основні категорії науки про працю
3. Задачі
Задача 1
Змінна норма виробітку становить 180 деталей. Верстатник вдоско-налив свій інструмент та, змінивши відповідно режим обробки, став виробляти 200 деталей за зміну. Прорахувати як зменшилась фактична трудомісткість однієї деталі порівняно з нормативною.
Задача 2
Визначити чисельність контролерів якості готової продукції, якщо оперативний час контролю одної деталі – 0,12 л. год., час підготовчо-завершальної роботи – 24 хв., норматив обслуговування робочого місця – 2%, норматив на відпочинок та особисті потреби – 5%, коефіцієнт змінності – 1,85, кількість деталей, що підлягає контролю протягом зміни – 120.
Задача 3
На обробку деталі витратили 20 хв., після перегляду норми встановили норму часу 15 хв. Як змінилась трудомісткість та збільшилась продуктивність праці?
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Бабенко А. Г. Нормування праці: навч.-наоч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / А. Г. Бабенко; Дніпропетр. держ. фін. акад. - Д.: ДДФА, 2012. - 144 c.
  2. Калина А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. В. Калина; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ: Персонал, 2014. - 498 c.
  3. Никифорак В. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. пос. для студентів ВНЗ / В. А. Никифорак, Л. Д. Водянка, З. І. Кобеля, О. Я. Ни-кифорак; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці: Рута, 2013. - 331 c.
  4. Реверчук Н. Й. Організація праці: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. Й. Реверчук, О. С. Дзямулич; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - Київ: УБС НБУ, 2013. - 186 c.
  5. Сисун Г.Г. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу «Нормування праці» студентами заочної форми навчання 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». – Рівне: НУВГП, 2008. – 16 с.
10763
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).