Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Облік і звітність підприємств" №ОЗП-000001

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Ціна: 
370 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Організація облікового процесу грошових коштів на ПАТ «Волинь-Цемент»
1.1. Облікова номенклатура 
1.2. Носії облікової інформації:
1.2.1. Первинного обліку
1.2.2. Аналітичного та синтетичного обліку
1.2.3. Звітності
1.3. Організація технології облікового процесу (документообіг):
1.4. Облікова політика
1.5. Робочий план рахунків
1.6. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку
2. Організація роботи облікового апарату
2.1. Регламентування роботи облікового підрозділу та його взаємозв’язки з іншими структурними підрозділами
2.2. Організаційна структура та розподіл обов’язків у бухгалтерії
2.3. Матеріальне, інформаційне і технічне забезпечення облікових працівників 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Додаток 1. Статут ПАТ «Волинь-Цемент»
Додаток 2. Баланс грошових коштів
Додаток 3.1. Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
Додаток 3.2. Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
Додаток 4. Графік документообігу з обліку грошових коштів
Додаток 5. Витяг із приміток до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності щодо грошових коштів
Додаток 6. Положення про бухгалтерію
Додаток 7. Посадова інструкція головного 

 

Вступ: 

Актуальність. На сьогодні досить актуальним питанням на підприємствах будь-якої форми власності, величини або напрямку діяльності є кваліфікована організація обліку. Тільки чітко продумана та правильно організована система обліку господарської діяльності дає змогу працівникам підприємства отримувати достовірну, своєчасну інформацію, на основі якої здійснюється прийняття управлінських рішень.

Мета – вивчення процесу організації обліку грошових коштів на підприємстві.

Згідно визначеної мети в процесі роботи потрібно виконати наступні завдання:

 • дослідити організацію облікового процесу грошових коштів на ПАТ «Волинь-Цемент» в таких аспектах: облікова номенклатура, носії облікової інформації, організація технології облікового процесу (документообіг), облікова політика, робочий план рахунків, програмне забезпечення бухгалтерського обліку;
 • проаналізувати організацію роботи облікового апарату, зокрема: регламентування роботи облікового підрозділу та його взаємозв’язки з іншими структурними підрозділами; організаційну структуру та розподіл обов’язків у бухгалтерії; матеріальне, інформаційне і технічне забезпечення облікових працівників.

Об’єкт дослідження – Публічне акціонерне товариство «Волинь-Цемент». Основними видами діяльності ПАТ «Волинь-Цемент» є виробництво і збут цементу. Регулюючими органами з обліку і звітності є ДПІ в м. Рівному, Управління Пенсійного фонду в м. Рівне, Рахункова палата України, Контрольно-ревізійний відділ в м. Рівне. Предмет дослідження – грошові кошти. 

Структура роботи. Курсова робота складається із 23 сторінок, 4 таблиць, 5 рисунків, 14 використаних джерел та 7 додатків

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» [Ел. ресурс]. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua
 2. Закон України «Про електронні документи й електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV»[Ел. ресурс]. - Режим доступу: http:// www.portal.rada.gov.ua
 3. Порядок подання фінансової звітності в Україні. Постанова Кабміну України. [Ел. ресурс]. - Режим доступу: http:// www.portal.rada.gov.ua
 4. НП(С)БО 1. [Ел. ресурс]. - Режим доступу: http:// www.mimfin.gov.ua
 5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій 30.11.99 N 291 із зм., внесеними наказом N 1125 від 25.09.2009 [Ел. ресурс]. - Режим доступу: http:// www.mimfin.gov.ua
 6. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затв. наказом Мінфіну України від 29 грудня 2000 р. N 356 [Ел. ресурс]. - Режим доступу: http:// www.mimfin. gov.ua
 7. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства. Затв. наказом МФУ від 27 червня 2013 р. № 635 [Ел. ресурс].- Режим доступу:  http://www.mimfin.gov.ua 
 8. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності Затв. наказом Мінфіну України від 28.03.2013 р. №433 [Ел. ресурс]. - Режим доступу: http://www.mimfin.gov.ua.
 9. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затв. наказом Мінфіну України від 24 травня 1995 року N 88  із зм від 7 червня 2010 року N 372 [Ел. ресурс]. - Режим доступу: http:// www.mimfin.gov.ua 
 10. Про Примітки до річної фінансової звітності. Наказ Мінфіну України N 302 від 29.11.2000 N 1125 від 25.09.2009 [Ел. ресурс]. - Режим доступу: http://www.mimfin.gov.ua
 11. Кундря-Висоцька О.П.: Організація обліку: Навчальний посібник. - Львів: ЛБ/НБУ, 2006. - 223 с.
 12. Лень В.С. Організація бухгалтерського обліку. Навч. посібник, рекомендований МОН України. – К., 2006. – 696 с.
 13. Сук Л.К., Сук П.Л. Організація бухгалтерського обліку К.: Каравела, 2009 – 624 с.
 14. Чебанова Н., Чупир Т., Чупир В. Організація бухгалтерського обліку. Х.:Фактор, 2008. - 480 с.
12204
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.