Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Охорона праці" №ОхП-000001

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Психологія людини та її безпека
  2. Тероризм
  3. Правова основа безпеки життєдіяльності людини
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Атаманчук П. С. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - К.: Центр учб. л-ри, 2011. - 275 c.
  2. Атаманчук П. С. Інтегрований курс безпеки життєдіяльності (теоретичні основи): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький , О. П. Панчук, О. Г. Чорна; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Вид. 2-ге. - Кам’янець-Поділ.: Буйницький О.А., 2010. - 204 c.
  3. Гапотій В. Д. Правові основи безпеки життєдіяльності: спецкурс навч. дисципліни «Правознавство»: навч.-метод. посіб. для студ. ден. та заоч. форми навчання / В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Мелітополь: Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2013. - 137 c.
  4. Ковжога С. О. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / С. О. Ковжога, О. Д. Малько, А. М. Полєжаєв. - Х.: Право, 2012. - 299 c.
  5. Пістун І. П. Охорона праці. (Психологія безпеки): навч. посіб. / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, А. Ю. Трач. - Л.: Тріада плюс, 2010. - 475 c.
  6. Протасенко О. Ф. Безпека життєдіяльності: конспект лекцій / О. Ф. Протасенко, Ю. В. Буц; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. - 147 c.
6985
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).