Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Охорона праці" №ОхП-000025

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охорони праці (СУОП) в освітній галузі
 2. Основні правила поведінки в умовах можливого виникнення надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру
 3. Фактори небезпеки у професійній діяльності практичного психолога
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII, редакція від 18.11.2012 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. -http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/2694-12
 2. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. - Наказ Держнаглядохоронпраці від 04.04.1994 № 30 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z0095-94
 3. Типовое положення про службу охорони праці. НПАОП 0.00-4.35-04 від 15.11.2004 № 255, редакція від 29.10.2007 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04
 4. Андрейчук Н. І. Охорона праці: навч. посіб. / Н. І. Андрейчук, Ю. В. Кіт, С. В. Шибанов, О. В. Шерстньова; МОНМС України, Нац. ун-т “Львів. політехніка”. - Л., 2012. - 273 с.
 5. Батлук В. А. Охорона праці: навч. посіб. / В. А. Батлук, М. П. Кулик, Р. А. Яцюк; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. - 3-тє вид, доповн.. - Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 386 с.
 6. Ковжога С. О. Цивільний захист і охорона праці в галузі: навч. посіб. / С. О. Ковжога, С. А. Тузіков, Є. В. Карманний, А. П. Зенін. - Х. : Право, 2012. - 190 с.
 7. Пістун І. П. Охорона праці (техніка безпеки): навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. П. Пістун, М. Ф. Мандзюк, І. О. Трунова, М. Є. Ліщук; ред.: І. П. Пістун. - Л. : Волинянин, 2012. - 448 с.
 8. Сєріков Я. О. Охорона праці в галузі: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Я. О. Сєріков, Н. В. Більченко, О. В. Ромашко, О. М. Хренов, Н. О. Кінжалова, С. Я. Сєріков, М. П. Хоменко; ред.: Я. О. Сєріков; МОНМС України, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х., 2011. - 345 с.
 9. Шапошникова С. В. Система управління охороною праці: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Шапошникова, В. В. Чигарьов. - Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. - 112 с.
7402
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.