Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Основи економічної теорії" №ОЕТ-000001

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Товар та його властивості
 2. Праця, що створює товар
 3. Вибір товару споживачем
 4. Закон вартості та його функції

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Баб’як М. Н. Економічна теорія: Навч. посіб. / М. Н. Баб’як, Л. А. Пешенкова, А. В. Рибчук. - К.: ЦНЛ, 2005.
 2. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань. - 2-ге вид. - К.: Знання-Прес, 2003.
 3. Економічна теорія. Політична економія: Підручник. - 2-ге вид. / За ред. В. Д. Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2005.
 4. Мочерний С. В., Мочерний С. В., Довбенко М. В. Економічна теорія: Підручник. - К.: Академія, 2004.
 5. Основи економічної теорії: Підручник / О. О. Мамалуй, О. А. Гриценко, Г. Ю. Данопих та ін.; За заг. ред. О. О. Мамалуя. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
 6. Основи економічної теорія: Підручник / За ред. В. А. Предборського. - К.: Кондор, 2002.
 7. Політекономія: Навч. посіб. / За заг. ред. Г. А. Оганяна. - К.: МАУП, 2003.
 8. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. - К.: Академвидав, 2004.
 9. Чепінога В. Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб. - К.: Юрінком-Інтер, 2003.
4633
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.