Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Основи підприємницької діяльності" №ОПД-000001

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Сутність платоспроможності
 2. Показники платоспроможності
 3. Фактори, що визначають платоспроможність підприємства
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” вiд 31.03.1999  № 87, редакцiя вiд 01.11.2009.
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” вiд 31.03.1999  № 87, редакцiя вiд 16.07.2010.
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” вiд 31.03.1999  № 87, редакцiя вiд 01.11.2009.
 4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” вiд 28.12.1994  № 334/94-ВР, поточна редакцiя вiд 01.07.2010.
 5. Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. Ч.1 – Харків: Вид. ХДЕУ, 2003.
 6. Економіка  підприємства: Підручник/ За заг.ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб та доп. – К.: КНЕУ, 2003.
 7. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Тернопіль, Економічна думка, 2004.
 8. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. – К.: МАУП, 2000.
 9. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.
 10. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія.- К.: КНЕУ, 2003.
 11. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства (методичні підходи) // Економіка, фінанси, право. 1998. - № 9.
 12. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. – К.: КНЕУ, 1999.
 13. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси: Пер. з англ. – К.: Основи, 1992.
 14. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. - Луцьк: Ред.-вид. “Вежа”, 2003.
 15. Фінанси підприємств: Підручник/ Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб та доп. - К.: КНЕУ, 2000.
 16. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник.- К.: Лібра, 1999.
5691
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).