Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Політологія" №Пол-000002

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Політична думка Середньовіччя, часів Відродження та Нового часу
  2. Держава – головний елемент політичної системи
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Горбач О. Н. Політологія : навч. посіб. / О. Н. Горбач, Р. Б. Демчишак; Нац. ун-т «Львів. політехніка». - 2-ге вид., доповн. та переробл. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 257 c.
  2. Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу : курс лекцій, прочит. у Нац. ун-ті «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» / Г. Г. Демиденко. - Х. : Право, 2012. - 415 c.
  3. Джужа О. М. Історія держави і права зарубіжних країн : посібник / О. М. Джужа, Т. А. Третьякова, В. С. Калиновський, О. І. Анатольєва, Л. М. Хойнацька, В. А. Довбня. - К. : НАВС, 2012. - 375 c.
  4. Марчук В. П. Історія політичних і правових вчень : навч. посіб. / В. П. Марчук, Г. В. Марчук; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : Персонал, 2009. - 480 c.
  5. Требін М. П. Політологія : підручник / М. П. Требін, Л. М. Герасіна, І. О. Поліщук, Г. Ю. Васильєв, В. Я. Зимогляд; ред.: М. П. Требін; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х. : Право, 2013. - 414 с.
  6. Цимбал П. В. Політологія : навч. посіб. для ВНЗ : у 2 ч. Ч. 2 / П. В. Цимбал, А. О. Сошніков, І. О. Поліщук, О. О. Бірюкова, О. М. Тетерич. - Х., 2013. - 187 c.
  7. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень : Підруч. / Ф. П. Шульженко. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 463 c.
5372
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).