Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Політичні системи сучасності" №ПолС-000002

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Комунікативні підсистеми політичної системи суспільства
 2. Склад, функції і роль законодавчої влади політичної системи суспільства
 3. Схема політичної системи Чехії

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Бебик В. M. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. - К.: МАУП, 2000.
 2. Геополитика: уч. пос. / под. общ. ред. Пиняева В. С. – СПб: Питер, 2006.
 3. Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития - М.: Прометей, 2004.
 4. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник/ М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; За заг. ред. В. О. Ріяки. - 2-е вид., допов. і псрероб. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 544 с.
 5. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн. (Лісничий В.В.) -Харків: Торнадо, 2001. - 352 с.
 6. Політологія. Підручник / За заг. ред. проф. Кременя В.Г., проф. Горлача М.Т. - Харків: Єдинорог, 2001
 7. Порівняльні політичні системи сучасності: Навч. посіб. / С.С. Троян; Рівнен. ін-т слов'янознавства. Київ. славіст. ун-ту. -К.: НМЦВО, 2003. -266 с.
 8. Соловьев А.И. Политическая коммуникация: к проблеме теоретической идентификации // Полис, 2002. - № 3.
5375
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).