Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Правознавство" №Прав-000002

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Загальні умови виникнення держави і права. Поняття держави і права, їх ознаки і функції. Принципи права
 2. Адміністративна відповідальність громадян за нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності
 3. Громадяни як суб’єкти цивільно-правових відносин
 4. Способи турботи про дітей, які позбавлені батьківського піклування
 5. Ситуація
Громадянин С. у нетверезому стані з’явився на танцювальному майданчику, чіплявся до дівчат, лихословив, у зв’язку з чим був затриманий дружинниками і доставлений в найближче відділення міліції. Раніше за розпивання спиртних напоїв і появу в громадських місцях у нетверезому вигляді він двічі протягом поточного року притягався до адміністративної відповідальності.
Ознаки яких видів адміністративних правопорушень є в діях громадянина С.? Які санкції адміністративної відповідальності можуть бути застосовані до громадянина С.?
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984  № 8073-X, поточна редакцiя вiд 17.11.2010.
 2. Адміністративна відповідальність в Україні / С.Д. Подлінєв; Одес. нац. юрид. академія. - О.: Юрид. л-ра, 2008. - 648 c.
 3. Адміністративне право України: академ. курс: підруч.: у 2 т. Т. 2. Особлива частина / В.Б. Авер'янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, І.А. Грицяк, І.П. Голосніченко, В.В. Зуй, С.В. Ківалов, Є.Б. Кубко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К.: Юрид. думка, 2009. - 600 с.
 4. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.І. Осауленко; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К.: Істина, 2007. - 336 с.
 5. Загальна теорія держави і права: підручник / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко, І.В. Бенедик, І.О. Биля-Сабадаш, Л.Л. Богачова, Д.О. Вовк, М.А. Вороніна, О.Р. Дашковська, Л.І. Летнянчин; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Право, 2009. - 584 с.
 6. Загальна теорія держави та права: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома. - Л.: Новий Cвіт-2000, 2003. - 582 c.
 7. Законодавче забезпечення сімейних форм влаштування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / О.І. Карпенко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2001. - Вип. 13. - С. 299-304.
4938
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).