Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Психодіагностика" №ПсД-000006

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Роль запитань у консультаційному процесі. Види запитань
 2. Використання порад у консультативному процесі, їх функції
 3. Теоретичні основи вікового консультування (вікова криза)
 4. Консультування з проблем дитячого розвитку
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: Практическое руководство. - М.: Владос, 1999.
 2. Бодалев А.А., Столин В.В., Аванесов В.С. Общая психодиагностика. - М.: Владос, 2006.
 3. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості: Навч. посіб. для студ. ст. курсів психол. фак. та від-нь ун-тів. - Харків: Фоліо, 1996.
 4. Бурлачук Л. Ф. Психодіагностика. - СПб.: Питер, 2003.
 5. Бушуєва Т. В. Проведення психодіагностичного обстеження. - К.: НПУ, 2005.
 6. Государев Н.А. Практическая психодиагностика. - М. : Ось-89, 2006.
 7. Комінко С. Б., Кучер Г. В. Кращі методи психодіагностики. - Т.: Карт-бланш, 2005.
 8. Корольчук М. С., Осьодло В. І. Психодіагностика. - К.: Ельга; Ніка-Центр, 2004.
 9. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования / пер. с лит. - М.: Академический проект, 1999.
 10. Немов Р.С. Психология: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. – М.: Владос, 1995.
 11. Скребец В. О. Психологическая диагностика: уч. пос., 2-е изд. перераб. и доп. - К.: МАУП, 2001.
 12. Терлецька Л. Г. Основи психодіагностики. - К.: Главник, 2006.
 13. Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування: навч. пос. – К.: МАУП, 2004.
 14. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція. – К.: ВД “Професіонал”, 2007.
4483
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).