Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Психофізіологія професійної діяльності" №ПсФ-000012

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Емоції. Класифікація емоцій
 2. Абсолютна і диференціальна чутливість сенсорної системи. Сенсорні пороги
 3. Оптимізація режиму праці
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Горго Ю. П. Психофізіологія (прикладні аспекти): Навч. посіб. - К.: МАУП, 1999.
 2. Греченко Т. Н. Психофизиология: Учеб. пособие. - М.: Гардарики, 1999.
 3. Данилова Н. Н. Психофизиологическая диагностика функциональных состояний: Учеб. пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1992.
 4. Данилова Н.Н. Психофизиология. - М.: Аспект Пресс, 1998. 
 5. Кокун О. М. Психофізіологія. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.
 6. Кроль В.М. Психофизиология человека. - СПб: Питер, 2003.
 7. Методика и техника психофизиологического эксперимента. - М.: Наука, 1987. 
 8. Основы психофизиологии / под ред. Ю.И. Александрова. - М., 1998. 
 9. Практикум з психофізіології. - Ніжин: НДПУ ім. М.Гоголя, 2003.
 10. Теорія і методика соціальної роботи: підручник / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005.
 11. Філіппов М. М. Психофізіологія людини. - К.: МАУП, 2003.
 12. Хэссет Дж. Введение в психофизиологию. - М.: Мир, 1981. 
4520
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).