Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Психокорекція" №ПсК-000004

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Психопрофілактика, її зміст і завдання
  2. Корекційні методи роботи і ціннісні орієнтації особистості у подоланні депресії
  3. Профілактика тривожності дітей підліткового віку в процесі навчання
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
  1. Бадмаев С. А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения школьников. – М.: Магистр, 1999. – 96 с.
  2. Игумнов С. А. Психотерапия и психокоррекция детей и подростков/ С. А. Игумнов.– М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2000. – 112 с.
  3. Колесіна Т. Діагностика і корекція психічного розвитку дітей // Почат. шк. – 2000. – № 6. – С. 40–43.
  4. Кузькова С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Суми: ВТД «У», 2006.– 384 с.
  5. Осипова А. А. Общая психокоррекция : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. – 512 с.
  6. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція: Модульно-рейтинговий курс: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Професіонал, 2005. – 656 с.
  7. Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности: учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 512 с.
4473
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).