Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Психологічне консультування" №ПсК-000001

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Ціна: 
60 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Якісний та кількісний аналіз психічних явищ
 2. Розвиток механізмів психізмів і психічної діяльності
 3. Основні властивості почуттів, що виникають у консультуючого
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: Практическое руководство. - М.: Владос, 1999. – 340 с.
 2. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості: Навч. посіб. для студ. ст. курсів психол. фак. та від-нь ун-тів. - Харків: Фоліо, 1996. - 163 с.
 3. Волкова А. Н., Трапезникова Г. М. Методические приемы диагностики супружеских отношений // Вопр. психологии. - 1985. - № 5. - С. 110-116.
 4. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования / пер. с лит. - М.: Академический проект, 1999. - 239 с.
 5. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. - М.: Смысл, 1998. - 109 с.
 6. Немов Р.С. Основы психологического консультирования: Учеб. для студ. педвузов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 394 с.
 7. Обозов Н. Н., Обозова А. Н. Диагностика супружеских затруднений // Психол. журн. - 1982. - № 3. - С. 147–151.
 8. Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування: навч. пос. – К.: МАУП, 2004. – 151 с.
4465
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).