Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Психологія девіантної поведінки" №ПсДП-000001

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Погляди вітчизняних психологів на розуміння злочинної поведінки
  2. Спрямованість і усвідомленість девіантної поведінки
  3. Відмінність агресії від агресивності
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
  1. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. – СПб: Прайм-Еврознак, 2002.
  2. Девіантна поведінка особистості: філософсько-правовий вимір/ Т.З. Гарасимів; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів: Світ, 2009.
  3. Девіантна поведінка: сучасна парадигма / Н.В. Ківенко, І.І. Лановенко, П.В. Мельник. - Ірпінь: Акад. держ. податк. служби України, 2002.
  4. Осницкий A.K. Психологический анализ агрессивных проявлений учащихся // Вопросы психологии. – 1994. - № 3.
  5. Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25-27 листоп. 2002 р. / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України; Українська секція міжнародного товариства прав людини; Інформаційно-методичний центр "Дебати"; Комітет сприяння захисту прав дитини - К.: Міленіум, 2002.
  6. Тарновська О. С. Девіантна поведінка підлітків і превентивна робота: Навч.-метод. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці: Рута, 2003.
  7. Юридична психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.Е. Орбан-Лембрик, В.В. Кощинець. - Чернівці: Кн.-ХХІ, 2007.
4392
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).