Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Психологія травмуючих ситуацій" №ПТСР-000001

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Динаміка переживання травматичної ситуації
 2. Реакції горя
 3. Травматичний стрес і ПТСР
 4. Етичні принципи фахівця-психолога при роботі в надзвичайній ситуації
 5. Психологічний портрет терориста
 6. Категорії методів корекції та терапії при ПТСР
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология. - СПб.: Издательство "Речь", 2001. - 352 с.
 2. Медико-психологічні аспекти профілактики посттравматичних стресових розладів у осіб, які пережили екстремальні події / Л.Ф. Шестопалова // Архів психіатрії. - 2004. - № 2. - С. 241-244.
 3. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. - СПб: Издательство "Питер", 2000. - 464 с.
 4. Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу: Навч.-метод. посіб. / І.М. Слюсар; М-во внутрішніх справ України; Київ. юрид. ін-т. - К.: Друкарня ФПУ, 2005. – 57 с.
 5. Сахакиан У.С. Техники консультирования и психотерапии. Тексты. /Ред. и сост. У.С. Сахакиан. Пер. с англ. - М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 624 с.
 6. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція. – К.: ВД “Професіонал”, 2007. - 544 с.
4445
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).