Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Психолого-педагогічне консультування" №ПсПК-000001

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Основні етапи консультативного процесу
  2. Консультування з розвитку здібностей школярів
  3. Гуманістичний напрям у психолого-педагогічному консультуванні
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Список використаних джерел: 
  1. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: Практическое руководство. - М.: Владос, 1999. – 340 с.
  2. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості: Навч. посіб. для студ. ст. курсів психол. фак. та від-нь ун-тів. - Харків: Фоліо, 1996. – 163 с.
  3. Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування: навч. пос. – К.: МАУП, 2004. – 151 с.
  4. Васьківська С. В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. - К.: Четверта хвиля, 2004. - 256 с. 
  5. Основи консультативної психології. Аналіз сучасних концепцій / Укл. О. Ф. Бондаренко. - К.: РНМК Мiносвiти України, 1992. - 116 с. 
  6. Кочюнас Р.-А. Б. Основы психологического консультирования /Пер. с лит. - М.: Академический проект, 1999. - 239 с.
  7. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений: В 3-х книгах. Книга 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. 3-е издание. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. - 632 с.
4417
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).