Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Розвиток зв'язного мовлення" №РЗМ00001

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Завдання 1. Описати методику аналізу учнівських творів: розкриття теми відповідно до складеного плану, різноманітність вибору лексики, різноманітність синтаксичних конструкцій, орфографічна і пунктуаційна грамотність, характер помилок, каліграфічність письма, культура оформлення (дотримання абзаців тощо).
  2. Завдання 2. Охарактеризувати зміст та дидактичну структуру уроку розвитку зв'язного мовлення.
  3. Завдання 3. Визначити класифікацію творів за типом висловлювання: твір-розповідь, твір-опис, твір-міркування.
  4. Завдання 4. Описати прийоми формування стилістичних умінь і навичок, реалізацію їх у практичній мовленнєвій діяльності молодших школярів: бесіда, порівняння, стилістичне конструювання, переконування, редагування, саморедагування тощо.

 

Список використаних джерел: 
  1. Біляєв О. М. Лінгводидактика рідної мови: навч.-метод. посіб. / О. М. Біляєв. – К. : Генеза, 2005. – 180 с.
  2. Коченгіна М. В. Готуємось до уроків розвитку зв’язного мовлення. 2 клас / М. В. Коченгіна. – Х.: Веста; Вид-во «Ранок», 2008. – 144 с.
  3. Крикун М. Роль слова в розвитку зв’язного мовлення молодших школярів // Початкова школа. – 2003. – №11. – С. 27-35.
  4. Методика викладання української мови / С.І. Дорошенко, М.С. Вашуленко, О.І. Мельничайко, О.Н. Хорошковська та ін. /за ред. С. І.  Дорошенка. – 2-е вид., перероб. і допов. – К. : Вища шк., 1992. – 398 с.
  5. Наумчук М.М. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів: навч. пос. / М.М. Наумчук, Н.О. Будна. – Тернопіль: Богдан, 2001. – 64 с.
  6. Українська мова з методикою навчання в початкових класах: інтегрований курс / загальна редакція А.П. Каніщенко, Г.О. Ткачук / вид. 3-тє, переробл. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 264 с.
9070
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.