Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Соціальна психологія" №СоцПс-000001

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Психологічні особливості дітей з мовленнєвими порушеннями
 2. Порушення рухового і психічного розвитку
 3. Рання діагностика: значення і завдання
 4. Загальне і специфічне у психічному розвитку дітей з недоліками зору в порівнянні з дитиною, що нормально розвивається
 5. Програми навчання, вимоги до їх складання
 6. Стратегії корекції порушеної поведінки у спрямованій ігротерапії
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М.: МГУ, 2001.
 2. Башкірєв В., Онищук В. Ігротерапія як метод корекції відхилень.- Ужгород, 2003.
 3. Бельская Е.Г. Основы психологического консультирования и психотерапии. Учебное пособие. - Обнинск: ИАТЭ, 1998.
 4. Зейгарник Б.В. Патопсихология: Учеб. пособие для студ. высш. заведений.- М.: Издательский центр "Академия", 2003.
 5. Клиническая психиатрия / Под ред. профессора Н.Е.Бачерикова.- К. Здоровья, 1989.
 6. Корнєв М. Н. Соціальна психологія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. -К.: БВ, 1995.
 7. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр "Акадкмия", 2000.
 8. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: навч. пос. – К.: Академвидав, 2005.
 9. Основи загальної та медичної психології (практикум) / за ред. проф. І.С.Вітенка, проф.. О.С.Чабана. - Тернопіль: «Укрмедкнига», 2003.
 10. Середина Н.В., Шкуренко Д.А. Основы медицинской психологии: общая, клиническая, патопсихология / Серия "Учебники, ученые пособия". – Ростов-на-Дону: "Феникс", 2003.
4453
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).