Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Соціальна психологія" №СоцПс-000006

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Перцептивні механізми та ефекти
 2. Сутнісні ознаки малої групи
 3. Розвиток сучасної вітчизняної соціальної психології на основі нової соціально-економічної парадигми
 4. Соціалізація студентської молоді
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Агеев В. С. Психология межгрупповых отношений. -М.: Изд-во МГУ, 1983. -144 с.
 2. Андреева Г. М. Социальная психология: Учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 1999. - 373 с.
 3. Ануфриева Н.М. Социальная психология: Курс лекций. - К.: МАУП, 1995. -86 с.
 4. Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: Тренінг міжособистісного спілкування. - К.: КМ Академія, 2003. - 285 с.
 5. Корнєв М. Н. Соціальна психологія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. -К.: БВ, 1995. - 303 с.
 6. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: навч. пос. – К.: Академвидав, 2005. – 448 с.
 7. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: У двох книгах: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. -К.: Либідь, 2004 - Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування. - 2004. - 573 с.
 8. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 335 с.
 9. Циба В. Т. Системна соціальна психологія: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 327 с.
 10. Швачко О. В. Соціальна психологія: Навчальний посібник для студентів непсихологічних спеціальностей вищих начальних закладів. -К.: Вища школа, 2002. - 110 с.
4458
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).