Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Соціальна робота" №СоцР-000001

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Сутність та зміст поняття «ринок праці»
 2. Основні гарантії працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту
 3. Змоделюйте схему, що відображає структуру Державної служби зайнятості України
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень щодо застосування Закону України «Про зайнятість населення» від 27 квітня 1998 р. № 578.
 2. Закону України «Про зайнятість населення» вiд 01.03.1991  № 803-XII, остання редакцiя вiд 08.12.2009.
 3. Дворецька Г. В. Соціологія: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2002.
 4. Державне управління та державна служба зайнятості (питання теорії та виклики практики): зб. матеріалів I всеукр. наук.-практ. конф., 9 листоп. 2007 р., Київ / Ред.: В.О. Храмов; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. - К., 2008.
 5. Організація діяльності служби зайнятості / А.Т. Чемерис; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2003.
 6. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П. Д. Павленок. - М.: ИНФРА-М, 1999.
 7. Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи / За ред. І. В. Козубовської, І. І. Миговича. - Ужгород: УКМУ, 2001.
 8. Соціальна робота в Україні: навч. пос. / І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Марченко та ін.; за заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2003.
 9. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Знання, 2008.
2917
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).