Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Соціологія" №Соц-000001

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Протосоціологічні ідеї українських мислителів Середньовіччя та Нового часу
  2. Формування української соціології у ХІХ - поч. ХХ ст.
  3. Особливості розвитку вітчизняної соціології у ХХ - на поч. ХІХ ст.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Богомаз К. Ю. Історія соціологічних теорій і вчень: Навч. посіб. / К. Ю. Богомаз, О. О. Волохіна; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. - Дніпро-дзержинськ, 2006. - 204 c.
  2. Гансова Е. А. Соціологічні школи та напрямки в Україні наприкінці XIX - початку XX століть (Соціологія в Україні чи українська соціологія?): Навч. посіб. / Е. А. Гансова; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О.: Астропринт, 2000. - 64 c.
  3. Гнатчук О. Історія соціології: навч.- метод. посіб. Ч. 1. Протосоціологія / О. Гнатчук. - Чернівці, 2013. - 239 c.
  4. Історія та теорія соціології: навч. посіб. / уклад.: С. Л. Катаєв; Клас. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2009. - 196 c.
  5. Резнік В.  Українська соціологія після 1991 року / В. Резнік, О. Резнік // Соціол.: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - № 3. - С. 22-46.
  6. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: Навч. посіб. / Є. В. Сірий. - К.: Атіка, 2004. - 480 c.
5494
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (096) 074-41-54      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 068-052-35-08, 093-68-92-985 (цілодобово).