Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Спеціальна педагогіка" №СпецПед-000001

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Методи розвитку міжпівкулевої взаємодії на психокорекційних заняттях
 2. Особливості корекції просторових уявлень дітей з особливими потребами
 3. Сучасні підходи до корекції порушень емоційно-вольової сфери та поведінки
 4. Методи розвитку окремих функцій, навичок і вмінь, які використовуються у зарубіжній операціональній психології та педагогіці
 5. Сучасні погляди на принципи і цілі навчання та виховання дітей   з тяжкою структурою дефекту
 6. Шляхи створення розвиваючого середовища у спеціальному навчальному закладі
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Список використаних джерел: 
 1. Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами // Дефектологія. - 1999. - № 4. - С. 2-8.
 2. Корекційна педагогіка: посіб. / І.Л. Холковська; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. - Вінниця, 2007. - 328 с.
 3. Навчання дітей з особливими потребами у зарубіжних країнах / С.В. Іноземцева // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2006. - № 6. - С. 44-47.
 4. Спеціальна педагогіка / Ред.: В.І. Бондар; АПН України. Ін-т спец. педагогіки, Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. - Луганськ: Альма-матер, 2003. - 436 с.
 5. Спеціальна психологія. Тексти: Навч. посіб. Ч. 1 / Ред.: М.П. Матвєєва; С.П. Миронова; Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 1999. - 158 с.
 6. Як організувати інноваційні соціальні послуги для дітей з особливими потребами. Моделі та документи. Рання інтеграція та інклюзивне навчання / О.О.Савченко, Г.В.Кукуруза, Ю.М.Швалб та ін.; упоряд. Л.Л.Сідєльнік. – К.: ЛДЛ, 2007. – 256 с.
6106
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.