Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Спеціальна психологія" №СпецПс-000001

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Предмет, об’єкт, мета спеціальної психології
 2. Розвиток автономної поведінки учнів
 3. Задачі спеціальної психології та її структура
 4. Використання допоміжних засобів комунікації
 5. Поняття про нейропсихологічний підхід у корекційній роботі з дітьми з вадами розвитку

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Корекційна педагогіка: посіб. / І.Л. Холковська; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. - Вінниця, 2007. - 328 с.
 2. Навчання дітей з особливими потребами у зарубіжних країнах / С.В. Іноземцева // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2006. - № 6. - С. 44-47.
 3. Спеціальна педагогіка / Ред.: В.І. Бондар; АПН України. Ін-т спец. педагогіки, Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. - Луганськ: Альма-матер, 2003. - 436 с.
 4. Спеціальна психологія. Тексти: Навч. посіб. Ч. 1 / Ред.: М.П. Матвєєва; С.П. Миронова; Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 1999. - 158 с.
 5. Актуальні проблеми спеціальної психології та педагогіки: Зб. наук. пр. / Ред.: О.Я. Чебикін; Херсон. держ. ун-т. Ін-т природознавства. Каф. дефектології та основ медицини. - Херсон: Вид-во ПП Вишемирський В.С., 2005. - 202 с.
 6. Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи: Навч.-метод. посіб. / Ред.: В.Ю. Мартинюк; С.М. Зінченко; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика, Укр. мед. центр реабілітації дітей з орган. ураженням нерв. системи. - К.: Інтермед, 2005. - 414 с.
 7. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1994. - 143 с.
 8. Синьова Є.П. Тифлопсихологія. - Київ: ВО УФЦ-БФ. Візаві, 2002. - 296 с.
 9. Сорокин В. М., Кокоренко В. Л. Практикум по специальной психологи: Учебно-метод. Пособ. / Под научн. Ред.. Л. М. Шипициной. - Санкт-Петербург: Речь, 2003. - 122 с.
4448
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).