Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Теорія держави і права" №ТДП-000002

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Теорії виникнення держави
 2. Форма державного правління
 3. Поняття апарату держави
 4. Демократія і самоврядування
 5. Система гарантій прав, свобод і обов’язків людини і громадянина у демократичній державі
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Список використаних джерел: 
 1. Бакуменко В. Д. Державне управління: курс лекцій: навч. посіб. / В. Д. Баку-менко, Д. І. Дзвінчук, О. С. Поважний; Нац. агентство України з питань держ. служби. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011. - 535 с.
 2. Балинська О. М. Проблеми теорії держави і права: навч. посіб. / О. М. Ба-линська, Т. З. Гарасимів; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Л., 2010. - 416 с.
 3. Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу: курс лекцій, прочит. у Нац. ун-ті «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» / Г. Г. Демиденко. - Х.: Право, 2012. - 415 c.
 4. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права: посіб. для підготов. до держ. іспитів / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова; ред.: О. В. Петришин. - Х.: Право, 2012. - 190 c.
 5. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон, 2011. - 262 с.
 6. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; ХНУВС. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 524 с.
 7. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; НЮАУ ім. Я. Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 583 с.

 

5468
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).