Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Теорія доказів" №КримЛ-000003

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Поняття й ознаки доказів
 2. Класифікація доказів
 3. Поняття доказування
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI, редакція від 06.02.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
 2. Бандурка О. М. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент.: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль, В. Я. Тацій, В. П. Пшонка; Нац. акад. прав. наук України. - Х.: Право, 2012. - 767 c.
 3. Кириченко С.А. Поняття, властивості і класифікація доказів у кримінальному судочинстві / С.А. Кириченко // Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса: ОІВС, 2007. – № 4. – С. 119-121.
 4. Коваленко Є.Г. Теорія доказів у кримінальному процесі / Є.Г. Коваленко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 632 с.
 5. Ляш А. О. Докази і доказування у кримінальному судочинстві: Навч. посіб. / А. О. Ляш, С. М. Стахівський; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». - К., 2006. - 186 c.
 6. Ніколаєнко М. «Достатність» доказів в кримінальній справі / М. Ніколаєнко // Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. - 2012. - № 4. - С. 92-94.
 7. Основи теорії судового пізнання: навч. посіб. для студентів юрид. ф-тів. Ч. 1. Загальнотеоретичні аспекти / І. Котюк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2012. - 423 с.
 8. Ратушна Б. П. Стандарт доказування як критерій достовірності результату судового пізнання / Б. П. Ратушна // Право України. - 2012. - № 6. - С. 282-291.
5515
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).