Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Трудове право" №ТрудПр-000002

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Предмет трудового права України (поняття та особливості)
 2. Документи, необхідні при прийняття на роботу
 3. Облік робочого часу (поняття, види та умови застосування)
 4. Загальна характеристика індивідуальних трудових спорів (понят-тя, сторони, органи, що їх розглядають)
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, редакція від 26.04.2015 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 2. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, Редакція від 01.01.2015 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
 3. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР, редакція від 15.04.2015 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
 4. Бурак В. Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні / В. Я. Бурак. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. - 382 c.
 5. Гетьманцева Н. Д. Трудове право України (Особлива частина): навч. посіб. / Н. Д. Гетьманцева, І. Г. Козуб; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці: Рута, 2014. - 503 c.
 6. Іншин М. І. Трудове право України: підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина. - Х.: Диса плюс, 2014. - 499 c.
 7. Прилипко С. М. Трудове право України: підруч. для студентів юрид. спец. ВНЗ / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, І. П. Жигалкін, В. П. Прудников. - 5-те вид., доповн. - Харків: Право, 2014. - 757 c.
 8. Фаріон І. Д. Економіка праці та соціально-трудові відносини: організація, облік, аналіз, контроль: Навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Л. І. Жук; Терноп. акад. нар. госп-ва. - Т.: Екон. думка, 2003. - 616 c.
5609
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).